TekstGevoel Content Check voor je teksten

Yes, je content is klaar! Maar is het ook foutloos? Teksten met spelfouten leiden af van de inhoud en kunnen voor negatieve aandacht zorgen. Deze teksten geven de lezer dan ook geen reden om je te vertrouwen. Zeker als je schrijft over je bedrijf, producten of diensten is het belangrijk dit zonder fouten te doen.


TekstGevoel 
Content Check

Een bekend fenomeen is dat je als schrijver van een tekst over je fouten heen leest. Dan is het fijn als er iemand met een frisse blik naar kijkt. Ik lees je verhaal en let op de spelling, het gebruik van leestekens, kijk naar de opbouw en inhoud en geef adviezen over hoe het anders kan. Dit doe ik met behoud van de betekenis en toon van de originele tekst. 

Content Check is een abonnementsdienst van TekstGevoel en houdt het volgende in:

  • TekstGevoel checkt tien teksten van maximaal 1.000 woorden per tekst.

  • Vooraf wordt een planning afgesproken.

  • Betaling voor tien teksten vindt plaats voor de check van de eerste tekst.

  • Bij de check van de achtste tekst wordt overeengekomen of het abonnement al dan niet wordt verlengd.

  • Prijs: 849,00 euro.

Als er grotere aanpassingen nodig zijn, kan ik je helpen bij het herschrijven van de tekst. Dit valt echter buiten de strekking van de Content Check. Herschrijven wordt apart gefactureerd à € 70,00 per uur.


Lijkt het je wat? Bel 06 102 164 25 of laat het weten met een mail.

Aanvullend op hetgeen hierboven is vermeld zijn de algemene voorwaarden versie 2020/02 van toepassing.