Corrigeren

Je verhaal staat, leest lekker weg maar je wilt er zeker van zijn dat er geen fouten meer in staan.

Een bekend fenomeen is dat je als schrijver van een tekst over je fouten heen leest. Net als bij redigeren is ook hier de frisse blik van TekstGevoel een goede oplossing.

TekstGevoel leest jouw verhaal:

  • verbetert spel- en grammaticafouten
  • zet de leestekens op de goede plaats
  • kijkt of de schrijfstijl consistent is

Ik verander niets aan de inhoud en opbouw maar geef daar eventueel wel een advies over. Ik kan dat advies ook voor je uitvoeren, maar lees dan ook even 'schrijven' en 'redigeren'.

Heb je vaak teksten die je wilt laten corrigeren? Dan is de Content Check misschien iets oor jou.